Ana Sayfa Konsolosluk Press-relizler Azerbaycan Basın İrtibat
Konsolosluk Hakkında
 

Baş Konsoloslugun Mesajı !

Konsolosluk Çalışanları

Konsolosluk İşlemleri

 
 
Baş Konsoloslugun Mesajı !
 

Aziz dostlar,

28 mayıs 1918 yılında Kafqaz Seymine dahil olan Azerbaycan Milli Şurası Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin (ADC) yaradılması hakkında Bağımsızlık bildirisini ilan etdi. Doğuda ilk Demokratik Cumhuriyyetin yaradılmasından hemen sonra Azerbaycan Milli Şurası dünya ülkelerine bağımsızlığın ilanı hakkında telegraflar çektiler. İlk olarak Türkiye Cumhuriyetinin selefi Osmanlı devleti uluslararası diplomatik ilişkilerin kurulmasında çıkarlarının bulunduğunu ve daima Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin yanında olacaklarını duyurdular.

Bakünün işgalcilerden arındırılmasında, ADC-nin harbi ve iktisadi bakımdan gelişiminde Osmanlı imparatorluğunun hizmetleri büyük olmuştur. Buna bariz örnek gibi 1919 yılı Temmuz ayının 4’de her iki devlet arasında imzalanmış “Karşılıklı Askeri Yardım” hakkındaki anlaşmayı gösterebiliriz.

Fakat I. Cihan harbinde Osmanlı imparatorluğunun dahil olduğu 4’lü ittifak devletlerinin mağlubiyeti ile ADC’nin varlığı tehlike altına girdi. Buna rağmen genç Azerbaycan diplomasisinin çevikliği sayesinde ADC’ne 11 Ocak 1920 yılında Paris Barış Konferansı tarafından de-fakto tanındı.

Teessüfler olsun ki, ozamanlarda dünyada cereyan eden siyasi süreçler ADC’nin toplam 23 ay yaşamasına fırsat tanıdı. 28 Ekim 1920 yılında ADC’nin varlığına Rusyanın XI Kızıl Ordusu son koydu ve o günden bu yana Azerbaycan 70 yıl Sovyetler ittifagının terkibinde kaldı.

70 yıl sonra – 18 Ekim 1991 yılında Azerbaycan Devleti Bağımsızlığını ilan etdi. 1995 yılı 12 Kasımında Azerbaycan Cumhuriyetinin Anayasası kabul edildi. Anayasaya göre resmi devlet dili Azerbaycan dili, devlet yapısı demokratik ve üniter cumhuriyet oldu.

Azerbaycan Devleti Bağımsızlığını ilk tanıyan kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti oldu ve 1992 yılınd Azerbaycanda Sefirliğini açtı. Aynı yıl Azerbaycanın Ankarada Sefirliği, İstanbulda ise Baş Konsolosluğu faaliyete başladı. 2004’de ise ülkemizin Kars’ta Baş Konsolosluğu açıldı. Şu an Türkiye Cumhuriyet, Azerbaycanın Cumhuriyetinin üç diplomatik misyonunu barındıran tek ülkedir.

Azerbaycanın jeopolitik bakımdan stratejik konumda yerleşimi daima komşu ve dünyanın büyük ülkelerinin odak merkezinde olmuştur.

Bundan dolayıdır ki, ulusumuzun tarih boyu başı belalar çekmiş ve topraklarımız yabancı işgalciler tarafından istila edilmiştir. Yakın geçmişimizde ermeni taşnakları tarafından topraklarımızın %20’lik kısmının işgal edilmesi, bir milyonu aşkın halkın mülteci duruma düşmesi ve kendi yurtlarını terk etmek zorunda kalmaları son iki yüz yılda Kafkazda azerbaycanlılara karşı kasıtlı olarak hayata geçirilmiş etnik temizleme siyasetinin mantıki devamıdır.

Ancak tarih boyu topralarımıza olan baskılara rağmen halkımız kendi dinini, dilini, medeniyetini, soy kökünü ve geleneklerini korumuştur.

Günümüzde temeli Ulusal Liderimiz Haydar Aliyev tarafından koyulmuş ve Haydar Aliyev siyasetinin en liyakatli devamçısı cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından yürütülen siyaset sonucunda Azerbaycan dünyaya uyuşmaya devam ederek dünya siyasetinde kendi sözünü söyleyen ülkelerden birisi konumuna geliyor.

Ülkemiz iktisadi bakımdan hızla gelişmektedir. Bağımsızlığı kazandıktan sonra petrol ülkesi olarak Ulusal Liderimiz Haydar Aliyev’in başkanlığı ile yüzyılın Petrol Anlaşması imzalanmış, Bakü – Tbilisi – Ceyhan, Bakü-Supsa gibi büyük petrol layiheleri hayata geçirilmiştir. Sonuçta vurgulamak isterim ki, Ulusal Liderimiz Haydar Aliyev “Bir Millet İki Devlet” diyerek kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile olan her konudaki ilişkilere önem vermiş ve ülkelerimiz arasında ilişkilerin daha da gelişmesi içik büyük emek sarf etmişdir.Aziz dostlar, Azerbaycan Cumhuriyetinin İstanbul Baş Konsolosluğunun web sitesini de iki kardeş ülke arasındaki bilgi alış verişini artırmak, bunula ülkemiz hakkındaki gerçekleri objektif şekilde yaymag , Sizleri ülkemizde olup biten siyasi, iktisadi ve medeni olaylara daha yakından tanıtmak maksadıyla açtık.

Web Sitemize Hoş Geldiniz!